Дерево сторінок
UA | EN

Перейти в кінець метадати
Перейти на старт метадати

При відправці індивідуального альтернативного тексту повідомлення, на рівні тегу ottBody допускаються також атрибути ottImageUri, ottActionUri, ottActionTitle з індивідуальними значеннями для кожного отримувача. Якщо який-небудь (з перерахованих) індивідуальний атрибут не буде зазначений в тезі альтернативного тексту – буде використано значення однойменного атрибуту з тегу service.


SMS: Максимальна довжина одного повідомлення - 160 символів для GSM7 стандартні або 70 символів для закодованих кодом Unicode повідомлень. Якщо відправлено текст, що перевищує максимальну кількість символів, що підтримуються,то відправлене повідомлення буде сегментовано та оплачено відповідно. Одне довге SMS, що складається з двох повідомлень, рахується як дві SMS.

Приклад запиту

Figure: http

POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.omnicell.com.ua
Content-type: text/xml
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

<message>
 <service id="individual"  source="<alphaname>" uniq_key="333111" start="+2 hours" validity="+12 hours" />
  <to>380632100001</to>
  <body content-type="text/plain" >
      Hello, Jack! Have a nice day!
  </body>
  <to>380632100002</to>
  <body content-type="text/plain">
      Hello, Nancy! Have a nice day!
  </body>
</message>
Приклад відповіді
HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/xml

<status groupid="333111" date="Mon, 19 Nov 2018 16:00:22 +0200" reports="waiting">
  <state>sending</state>
  <total>2</total>
  <queued>0</queued>
  <accepted>2</accepted>
  <enroute>0</enroute>
  <delivered>0</delivered>
  <expired>0</expired>
  <undeliverable>0</undeliverable>
  <unknown>0</unknown>
  <detail>
   <id>6614007025066</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
  <detail>
   <id>6614007025067</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
</status>
 • No labels