Дерево сторінок

Versions Compared

Ключ

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

To create a chat-bot in Telegram messenger, it is necessary to follow next instructions:

1.Create chat(group)

To create chat via Telegram interface you should press button in upper left corner.

You would see next menu:

Image Removed

It is necessary to choose "New group" point and press on it. You would see contacts' list, which is allowed to add to group. After you have added needed contacts, move to next step.

Attention! Due to rules, established by Telegram, the maximal amount of members is 200, in supergroup is 1000. Also there is restriction on invitations, maximal amount is 200, after that there is only subscription by themselves.

2. Create chat-bot

1. First of all, you should follow the next link https://telegram.me/BotFather. After that, use would see the following information as on the next screenshot:

Image Removed

Next step: input «/start» in a dialogue window to start working.

After that, user could choose needed from the list, showed below:

Image Removed

2.Choose «/newbot» and press on it.

User would see a response like:

Image Removed

After you have received this message, it is necessary to input wanted chat-bot name and it's login.

If name is free, user receives a message like:

Image Removed

If name is not free, user receives a message like:

Image Removed

After you have entered correct unique chat-bot name, user receives a message like:

Image Removed

3. Add bot to the chat(group)

On this step you should add bot to the chat, created on step 1. So, user have to enter full bot name in messenger's search window the following way: @BotName, where BotName – full name of created chat-bot.

After that, choose bot and press on it's name, the following window would appear:

Image Removed

It is necessary to press «Add to group». So, user could see groups' list, where it is possible to add. Choose chat's(group) name,created on step 1 and bot would be added.

4.Get chat(group) id

It is possible that one chat-bot is connected to several chats, може виникнути there could be a need to get chat(group) id. To get it, after adding bot to chat send a message like: /my_id @BotName. After that, follow the link https://api.telegram.org/botXXX:YYYY /getUpdates , where  XXX:YYYY – information, which would be got in response to sent message.

...

no russian translation

...

Для створення чат-бота в Telegram, необхідно виконати наступні кроки:

1.Створити чат(групу)

Для створення чату в інтерфейсі Telegram необхідно натиснути кнопку в лівому верхньому кутку.
Після цього з’явиться меню, як показано нижче:

Image Modified

Необхідно обрати пункт «New group» і натиснути на нього. З’явиться список контактів, які користувач може додати в групу. Після додавання необхідних, можна переходити на наступний крок.

Увага! За правилами, встановленими Telegram, максимальна кількість учасників в групі-200, в супергрупі-10000. Також ліміт на запрошення в чат- максимум 200 користувачів, після цього лише самостійна підписка.               

2.Створити чат-бота


1.Для цього необхідно перейти за посиланням https://telegram.me/BotFather. Після цього користувач побачить інформацію, як на скріншоті нижче:

Image Modified

Наступна дія: написати «/start» в діалоговому вікні для початку роботи.

Після цього користувачу буде запропоновано обрати необхідне, як в переліку нижче:

Image Modified

2.Далі, обрати з переліку «/newbot» і натиснути на неї.

Користувач отримає відповідь вигляду:

Image Modified

Отримавши дане повідомлення, необхідно ввести бажану назву чат-бота та його логін

Якщо назва вільна, користувач отримує повідомлення вигляду:

Image Modified

Якщо назва вже зайнята, користувач отримає наступне повідомлення:

Image Modified

Після введення коректної унікальної назви чат-бота, користувач отримає повідомлення вигляду:

Image Modified

3. Додати бота в чат (групу)

На цьому кроці потрібно додати бота до чату, створеного на кроці 1. Для цього користувач має ввести повну назву бота в пошуковому вікні месенджера наступним чином: @BotName, де BotName – повне ім’я створеного чат-бота.

Після цього обрати бота і натиснути на його назву, в результаті чого з’явиться вікно:

Image Modified

Необхідно натиснути «Add to group». Після цього користувач може бачити список груп, в які можна додати чат-бота. Потрібно обрати назву чату (групи),створеного на кроці 1 і бота буде додано.

4.Отримання id чата (групи)

Оскільки один чат-бот може бути прив’язаним до декількох чатів, може виникнути необхідність отримати id чата (групи). Для цього необхідно після додавання бота до чата відправити йому повідомлення вигляду: /my_id @BotName. Далі, перейти за посиланням https://api.telegram.org/botXXX:YYYY /getUpdates , де  XXX:YYYY – інформація, отримана у відповідь на відправлене боту повідомлення.