Дерево сторінок

Versions Compared

Ключ

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Інтерактивна розсилка передбачає можливість отримання відповіді від абонента, котрому було адресовано SMS повідомлення на номер телефона, закріплений за ініціатором розсилки
(клієнтом системи масових розсилок).

Для створення інтерактивних розсилок за допомогою IP2SMS платформи користувачу необхідно відправити SMS повідомлення з типом id ="single" та параметром 
interactiveSms ="true"


Приклад запиту:

Програмний код
POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.omnicell.com.ua
Content-type: text/xml
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

<message>
<service id="single" type="SMS" interactiveSms="true" source="TESTBMSAST" validity="+1 min" >
</service>
<to>380631111111</to>
<body content-type="text/plain">SMS only!Have a nice day2!</body>
</message>

Приклад відповіді:

Програмний код
<status date="Thu, 16 Apr 2020 10:33:38 +0300" reports="waiting">
  <state>sending</state>
  <total>1</total>
  <queued>0</queued>
  <accepted>1</accepted>
  <enroute>0</enroute>
  <delivered>0</delivered>
  <expired>0</expired>
  <undeliverable>0</undeliverable>
  <unknown>0</unknown>
  <detail>
   <id>6615134392391</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
</status>

Після отримання абонентом повідомлення, відправленого в рамках інтерактивної розсилки, він відповість на інтерактивний номер, закріплений за відправником.

Користувач отримає нотифікацію на власний веб сервіс (посилання, вказане в полі):

Нотифікація матиме вигляд:

Програмний код
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
 <response>
  <distribution_id>66125841754672</distribution_id>
  <profile_id>6612528694433</profile_id>
  <msisdn>380918490114</msisdn>
  <response_message>Test resp</response_message>
  <response_time>2020-03-05T12:23:58.686+02:00</response_time>
 </response>Нотатка
Також в профілі користувача має бути заповнено поле інтерактивного номеру та поле URI для інтерактивної нотифікації.Warning
Посилання в полі URI для інетрактивної нотифікації має бути доступне з мережі Інтернет за стандартними портами(80, 443).